Teams

Afhankelijk van de leervraag werk ik met een team onder meer aan de volgende zaken:

  • Hoe verbeteren we onze samenwerking?
  • Hoe gebruiken we elkaars kwaliteiten en talenten?
  • Hoe maken we betere afspraken?
  • Hoe gaan we om met veranderingen?
  • Hoe blijven we op de afgesproken koers?
  • Hoe evalueren we ons project op een speelse manier?


Naast verbale methoden maak ik regelmatig gebruik van creatieve en actieve werkvormen, zoals metaforen, symbolen, verhalen of theater: Terugspeeltheater en theatersport.


De methoden worden altijd in gezamenlijk overleg en in samenhang met de leervraag vastgesteld.

Teams geven mij vaak terug dat ik op een serieuze en tegelijkertijd speelse manier tot de kern kan komen. Bovendien worden de teamleden vaak verrast door de creativiteit die er binnen hun team aanwezig is.