Methoden

Naast de gebruikelijke supervisie en coachingsmethoden zet ik – waar nodig en in overleg met de klant – specifieke methoden in die het leerproces ondersteunen of versnellen: