Intervisie

Intervisie is een leermethode om werkproblemen systematisch aan te pakken. Vakgenoten of collega’s adviseren elkaar onderling over de aanpak van vraagstukken uit hun werksituatie. Het eigen handelen staat centraal. Kernvragen zijn:

  • Hoe ga ik om met een lastige klant?
  • Hoe ga ik om met twee onwillige medewerkers, die een bondje vormen?
  • Hoe ga ik om met werkdruk?
  • Hoe houd ik de regie in ons multi-disciplinaire overleg?
  • Hoe krijg ik mijn advies beter geaccepteerd?

Bij beginnende intervisiegroepen werk ik toe naar zelfstandigheid van de groep.
Deelnemers leren elkaar zodanig bevragen dat de ander tot een bevredigende oplossing van zijn vraagstuk komt. De groep leert werken met verschillende werkvormen, onder andere het Backstage-model.

Deelnemers van intervisiegroepen die een nieuwe impuls nodig hebben, kunnen in de vorm van groepscoaching op een actieve manier kennismaken met een nieuwe methode, zoals het Backstagemodel, creatieve werkvormen,Kernreflectie, oplossingsgericht werken of provocatieve technieken.

Ik heb ervaring opgedaan als intervisor met cultureel werkers, fysiotherapeuten, HRM-functionarissen, leidinggevenden, maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden, trajectmanagers sociale werkvoorziening en supervisoren.