Coaching

Voor medewerkers, managers en professionals die aan de slag willen met een specifieke vraag:

 • Hoe ga ik om met mijn lastige collega?
 • Hoe raak ik opnieuw geïnspireerd in mijn werk?
 • Zit ik wel op de goede plek? Wat is er nog meer mogelijk?
 • Vind je het moeilijk om met kritiek om te gaan?
 • Heb je een nieuwe baan en ben je bang dat je niet voldoet?
 • Hoe kan ik me beter profileren?
 • Hoe bewaak ik de balans tussen werk en privé?

In vijf tot acht coachingsgesprekken gaan we met elkaar aan de slag op basis van jouw leerdoelen. Doel van onze gesprekken is: bewustwording van je eigen (belemmerende) patronen en het gezamenlijk werken aan gedragsverandering, zodat je effectiever en weer met plezier kan functioneren. Om die doelen te bereiken zet ik een breed scala aan methodes in. Uitgaan van eigen oplossingen (oplossingsgericht werken), of jouw kernkwaliteiten inzetten (Kernreflectie) of je juist een lachspiegel voorhouden, wanneer je vastzit in oude patronen (Provocatieve coaching). Of we doen een gesprekssimulatie met videofeedback; oefenen met adequater gedrag door middel van een rollenspel of met behulp van een kort toneelfragment (Begeleid Toneel). In mijn manier van werken en keuze voor een methode stem ik altijd af op jouw wensen en mogelijkheden!

Mensen kiezen vaak voor mij omdat ze gestimuleerd willen worden tot gedragsverandering. Het “weten wat er mis is” is vaak ruimschoots aanwezig.


Coaching van coaches

Coaches en coachende leidinggevenden bied ik individuele begeleiding op de volgende gebieden:

 • Algemene reflectie op je vak als coach, of als leidinggevende met coachende taken
 • Het toepassen van Kernreflectie als coachingsmethode
 • Werken met creatieve middelen
 • Werken met dramavormen
 • Werken met provocatieve coaching

Ook andere professionals (adviseurs, loopbaanbegeleiders, maatschappelijk werkers, supervisoren, therapeuten) kunnen door middel van coaching-van-coaches op een actieve manier kennis maken met één van de bovengenoemde methodieken.