Biografische coaching

Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen”. (Kierkegaard)

Regisseur van je leven

Bij biografische coaching nemen we je huidige (levens)vragen als vertrekpunt om je leven zoals dat tot nu toe verlopen is te onderzoeken. We kijken naar vragen als: wie ben je? Welke positieve en negatieve ervaringen zijn er; hoe ben je zo geworden; welke keuzes heb je gemaakt en welke betekenis kunnen die hebben voor de toekomst?

Ik help je bij het vinden van de rode draad in je leven: wat is van wezenlijk belang voor jou? Als je jouw rode draad te pakken hebt en weet waarom je daarvan bent afgeweken, kun je (weer) de richting van je toekomst bepalen en heb je weer de regie over je eigen leven.

Voorbeelden van levensvragen

  • Waarom loop ik in relaties steeds tegen dezelfde zaken aan en wat is hierin mijn aandeel?

  • Waar loop ik nu echt warm voor in mijn leven en hoe geef ik daar vorm aan?

  • Ik loop vast in mijn studie of werk; wat boeit me werkelijk?

  • Ik heb een dierbare verloren. Hoe nu verder?

  • Ik ben ontslagen: wat is mijn rol geweest en hoe nu verder?

  • Hoe moet ik omgaan met mijn ziekte of fysieke beperkingen die een grote invloed hebben op mijn leven?

  • Hoe kan ik na mijn burn-out voorkomen dat ik in dezelfde patronen stap?

Wat levert biografische coaching je op?

Biografische coaching gaat uit van dat wat er is, niet van wat ontbreekt. Je kunt daardoor vaak milder kijken naar jezelf en je leven. Het versterkt je eigen kracht en brengt je vaak in contact met onvermoede mogelijkheden. Je zelfsturend vermogen wordt vergroot. Biografische coaching kan als op zichzelf staande activiteit gevolgd worden, maar kan ook heel goed ingezet worden naast andere vormen van (medische of psychologische) begeleiding.

Biografisch gesprek

Afhankelijk van je vraag kan dat een eenmalig gesprek zijn of meerdere gesprekken. Naast praten met elkaar maak ik zonodig gebruik van creatieve middelen. Bijvoorbeeld: het zichtbaar maken van je gezinssysteem door het gebruik van kleine symbolen; schrijf en/of tekenopdrachten; het lezen van een (auto)biografie en naar aanleiding daarvan opdrachten maken; (innerlijke) personages verkennen door middel van Voice Dialogue.